Budowa ronda w Połańcu.


Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego, Żapniowskiej, Madalińskiego, Kościuszki w Połańcu. Inwestycja obejmowała budowę ronda, przebudową wlotów ulic przebudowę wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej przebudowę zatoki postojowej pod szkołą, zieleń miejską i renowację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano rondo o średnicy zewnętrznej 26 m i wyspy wewnętrznej ronda 12,4 m. Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome. Dodatkowo ze względu na występowanie szkoły zaprojektowano bariery ochronne odgradzające. Bariery po obwodzie ronda z przerwami na przejścia dla pieszych.

AJKO Artur Kręcisz
ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszów
NIP 866-138-90-45
tel. +48 660 381 206
fax. +48 15 864 56 34
e-mail artur@ajko.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone