Parking w Szydłowie


Inwestycja obejmowała budowę parkingu i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem. Parking zaprojektowano na 64 miejsc parkingowych w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe wykonano z elementów betonowych ażurowych wypełnionych ziemią urodzajną i obsianych trawą (zielone parkingi). Jezdnie manewrowe wykonano z kostki granitowej, o szerokości 5,0m, lub o szer. 3,0m. Zaprojektowano dwa wjazdy na parking, od ul. Kościelnej i ul. Staszowskiej. Wyjazd z obiektu będzie możliwy tylko do ul. Staszowskiej. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny znajdujący się wzdłuż parkingu. Parking oświetlono stylowymi lampami.
Projekt uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

AJKO Artur Kręcisz
ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszów
NIP 866-138-90-45
tel. +48 660 381 206
fax. +48 15 864 56 34
e-mail artur@ajko.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone