Ulice 25-lecia PRL i Jana Pawła II w Staszowie.


Przebudowa ulicy 25-lecia PRL i ul. Jana Pawła II w Staszowie polegała na wykonaniu modernizacji nawierzchni jezdni, przebudowie nawierzchni chodników na kostkę betonową, wymianie nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową, wykonaniu ścieżki rowerowej, wykonaniu wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania wykonano elementy BRD w tym:
  • podniesiona tarcza skrzyżowania skrzyżowanie wykoanana z kolorowej kostki betonowej. Podniesienie obejmuje teren skrzyżowania, oraz przejścia dla pieszych z czterech stron.
  • oznakowano przejścia dla pieszych w miejscach dużego ruchu pieszego,
  • wykonano próg zwalniający U-16a przed przejściem dla pieszych, ze względu na występowanie szkoły,
  • Wykonano ścieżkę rowerową po stronnie prawej ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Nowotki do ul. Opatowskiej.
Inwestycja została wyróżniona za MODERNIZACJĘ ROKU 2009

AJKO Artur Kręcisz
ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszów
NIP 866-138-90-45
tel. +48 660 381 206
fax. +48 15 864 56 34
e-mail artur@ajko.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone